BUSCADOR


25� Ano - 5� Época - 28/07/2021
Sociedade Vs Goberno

Unha enquisa de Sondaxe conclue que o 72% da cidadanía galega considera necesario esixir responsabilidades políticas polo desastre do Prestige. Por outro lado, só un 15% dos enquisados consideran suficiente e acertado o Plan Galicia.

Na diverxencia sociedade - Goberno, o capítulo máis esperpéntico protagonizouno o secretario de Estado de Relación coas Cortes, Jorge Fernández, que chegou a afirmar que foi o dispositivo do Goberno o que salvou as rías Baixas da entrada do fuel, sen mencionar siquera a titánica e dramática loita dos mariñeiros contra o chapapote.

E máis disgustos legales para o Goberno, pois os expertos sinalan agora que este podería ter cometido un delito ao impedir a comparecencia de varios dos seus membros ante a comisión de investigación do Parlamento galego.

Hemeroteca