BUSCADOR


24� Ano - 5� Época - 11/08/2020
A UE só financiará un 10% do presuposto para bombear o fuel do Prestige

Finalmente serán 23 millóns de euros os que aportará a UE para cofinanciar os traballos de bombeo do fuel que aínda queda nos tanques do Prestige. Esta cantidade supón un 10% do presuposto total. De tódolos xeitos, a Comisión Europea acordou estudiar a midificación do regulamento do Fondo Europeo de Solidaridade para aumentar o financiamento da recuperación de zonas afectadas por catástrofes de orixe non natural, como é o caso que nos ocupa.

Hemeroteca