BUSCADOR


25� Ano - 5� Época - 20/09/2021
Alta no directorio

As ligazóns recibidas serán examinados e se efectivamente son acordes ás condicións establecidas, serán inmediatamente incorporados á nosa BD.

Neste senso, ha de terse en conta que non se admitirán ligazóns que se considere:

  • Non guarden relación algunha coa Costa da Morte.
  • No respeiten os principios enunciados na Declaración Universal dos Dereitos do Home.
  • Atenten contra o interese xeral ou contra a dignidade e integridad das persoas.Solicitar alta


Hemeroteca