BUSCADOR


25� Ano - 5� Época - 28/07/2021
O Goberno cede e retrasa a apertura da pesca

O ministro de Pesca, Arias Cañete, retrasou ata o día 24 o levantamento de veda para a pesca de arrastre, que inicialmente fora anunciado para o vindeiro luns 17. A nova data fixouse logo das críticas das confrarías, que consideraban prematura a medida pola falla de estudios fiables sobre a presencia de fuel nos fondos mariños. Para as artes fixas mantense, nembergante, a data prevista do 17 de marzo.

A Xunta, pola súa parte, mantén tamén para o día 17 o levantamento da veda para as artes menores nas rías Baixas.

Hemeroteca